Видеодерматоскопия

Какво представлява Видеодерматоскопията?

             Видеодерматоскопията е диагностичен метод, базиран на същия принцип както дерматоскопията. Дерматоскопията е неинвазивна медицинска процедура, чрез която се оглежда с увеличително стъкло/лупа повърхността на кожата и се търсят морфологични промени , които иначе са невидими с невъоръжено око. Видеодермоскопията е съвременен вариант, където с помощта на видео камера данните се проектират на видео – екран, където се анализират по – добре. Основната разлика е, че видеодерматоскопията дава възможност дигиталните снимки да се заснемат, съхраняват и сравняват със снимки от следваща визита на пациента. Благодарение на специален софтуер снимките се анализират и съхраняват, което дава възможност за водене на индивидуална история на всеки пациент.

Видеодерматоскопията е метод за изследване при:

  • Диагностика на кожни новообразувания: меланома, базален рак, сквамозен рак
  • Диагностика на бенки, брадавици и други кожни образувания
  • Диагностика на кожни заболявания

         

             Преди Видеодерматоскопията пациентът трябва да информира доктора кога се е появило образуванието, за колко време е нарастнало, какъв е бил първоначалния цвят, променило ли се е, имало ли е болка на това място. В зависимост от поставената диагноза докторът решава дали образуванието трябва да бъде премахнато или да се остави за наблюдение.

Правилото АВСDE

Правилото АВСDE ще ви помогне да наблюдавате вашите бенки:

  • А (ASYMMETRY) – асиметрия: бенките обикновено са овални и симетрични, меланомът е асиметричен;
  • B (BORDER) – граница: бенките обикновено имат правилен и добре ограничен контур, меланомът има неясно ограничени и назъбени граници;
  • C ( COLOR) – цвят: бенките имат хомогенен от светло до тъмнокафяв цвят, нехомогенният цвят е подозрителен за развитие на меланом;
  • D (DIAMETER) – диаметър: бенките обикновено са по-малки от 6мм, меланомът често е по-голям от 6 мм;
  • Е (ELEVATION) – надигане, (ENLARGEMENT) – уголемяване:

Видеодерматоскопията е метод за изследване също при:

  • Диагностика на заболявания на ноктите (Онихоскопия)  
  • Диагностика на заболявания на скалпа и космите (Трихоскопия)