Промени в цвета на ноктите

Червено-кафяво-черно оцветяване:

 1. Лонгитудинална меланонихия е термин, използван за описване на хиперпигментирана лента, която преминава надлъжно от проксималната нокътна гънка до свободния край на нокътната плочка. Първата диагноза, която трябва да се разгледа, е меланом, друга възможна диагноза е невус. Диференциалната диагноза на меланома трябва да се има предвид при наличие на единична черна, кафява и понякога червена (при хипомеланотични лезии) линия. Дермоскопията може да подпомогне изследването – когато пигментът е хетерогенен и в двете надлъжни и напречни оси, вероятността от меланома е по-голяма. Знакът на Hutchinson – пигмент, който засяга нокътната гънка, е много подозрителен за меланом. Други причини за надлъжна меланонихия включват доброкачествени меланоцитни невуси, травми, бременност, болест на Адисон, поствъзпалителна хиперпигментация, редица лекарства и HIV-позитивни пациенти в нелекувани случаи, както и при тези, приемащи зидовудин.
 2. Субунгвален хематом – е колекция от кръв в пространството между леглото на нокътя и нокътната плоча, която може да бъде свързана с травма. Понякога, особено при ноктите на ходилата, може да няма история за травма. Субунгвалният хематом обикновено има червен или червено-черен цвят в зависимост от давността на кървенето. Кафевият цвят е рядкост. Дермоскопията може да помогне за поставянето на диагнозато. 
 3. Онихомикоза (гъбична инфекция) – обикновено причинява жълто-бяло обезцветяване, но понякога може да е черно. За разлика от меланоцитния пигмент, който започва от проксималния ръб,  онихомикозата обикновено започва от дисталния свободен ръб с проксимална прогресия.  При съмнения за онихомикоза винаги трябва да се вземе препарат за мицели и посявка. Има голямо разнообразие от потенциални организми. Някои от гъбичките не са дерматофити и могат да представляват терапевтично предизвикателство.
 4. Медикаменти – хлороквинът може да доведе до синьо-черна пигментация на нокътното легло, а други противомаларийни лекарства – до надлъжни пигментни ивици върху нокътното легло или нокътната плочка. 
 5. Гломусен тумор-доброкачествена съдова неоплазма, която най-често се представя като червено-синя зона  под нокътя. 
 6. Точковидни хеморагии  виждат се като 1-3 мм, червени или кафяво-черни, надлъжни ленти на нокътното легло. Обикновено те се дължат на травма, но могат да бъдат вторични за редица състояния, включително псориазис, трихофития и най-важното – субакутен бактериален ендокардит.

Жълти или жълто-бели нокти с или без онихолиза, удебеляване на нокътя, или субунгвална хиперкератоза

 1. Тютюнопушене – може да доведе до жълто-кафяво оцветяване на ноктите и върховете на пръстите.
 2. Травма – най-често засяга големите нокти на ходилата и се наблюдава главно при хора, които активно спортуват, носят неудобни обувки и при възрастни хора. Нокътят се оцветява (жълто-кафяв) и удебелява. Ноктите могат да започнат да растат странично и да доведат до възпаление.
 3. Tinea unguium (дерматофитна гъбична инфекция) – ноктите на ходилата са засягат по-често от ноктите на ръцете. Клиничните признаци могат да бъдат асиметрични и включват онихолиза (цепене на ноктите), субунгвална хиперкератоза (задебеляване на ноктите), а понякога и интердигитална инфекция (гъбична инфекция между пръстите).
 4. Псориазис на ноктите  дистална и латерална онихолиза, точковидни депресии,  “маслени капки”, субунгвална хиперкератоза, неравномерна повърхност на ноктите.
 5. Медикаменти – онихолизата може да се прояви вторично вследствие на редица лекарства, включително тетрациклини, сърдечно-съдови лекарства (каптоприл), сулфаметоксазол, индометацин, изотретиноин, изониазид и някои цитотоксични лекарства, например доксорубицин и 5-флуороурацил.
 6. Синдром на жълтите нокти – много рядко състояние, характеризиращо се с напречно удебелени, гладки, жълти нокти. Той е свързан с лимфедем, плеврален излив и асцит.

Бяло оцветяване на ноктите – левконихия

 1. Малка травма – често срещана причина.
 2. Tinea unguium може да причини повърхностна инфекция
 3. Нокти на Тери – бял цвят на повечето нокти, с изключение на дисталния край, най-често се свързва с цироза, но също така и с редица други системни състояния, включително диабет, сърдечна недостатъчност, малабсорбция и тиреотоксикоза
 4. Ноктите, при които има проксимална бяла зона и дистална (20–60%) кафява рязка демаркация, и е свързана с бъбречна недостатъчност.
 5. Напречна левконихия (линии на Мис) – отразява системно заболяване, химиотерапия или системна инфекция, които засягат матричната функция.
 6. Линиите на Beau – са тесни хоризонтални жлебове в нокътната плоча, които често имат бял цвят и се появяват, когато растежът на ноктите временно се забавя. Линиите на Боу могат да следват инфекция, травма или системно заболяване

Други промени в цвета

Pseudomonas инфекция на ноктите – най-често се появява вторично при друга патология на ноктите и се характеризира със зелено-синьо или понякога черно оцветяване на ноктите.