Механични травми

Механичните травми върху кожата ( повтарящи се удари, триене, натиск, прищипване, одраскване) се осъществяват най-често при професионални и битови условия или случайно. В резултат на подобни дразнения върху кожата могат да се развият еритеми, везикули, екскориации, дисхромии, цикатрикси, клавуси, келоиди, хиперкератоза и много други. 

⁃При острите травми се образуват  единични или множествени мехури, изпълнени с бистра течност и отминаващи в рамките на няколко дни. 

⁃Хронично травмиране на участък от кожата води до хиперкератоза – задебеляване и загрубяване на кожата с образуване на т. нар. мазол, за чието премахване се използват кератолитични средства, а при неуспех ексцизия  или криотерапия с течен азот. 

⁃Dermatitis traumatica – възпаление на кожата, причинено от механично въздействие.  Цялостта на кожата не се нарушава, но се развиват еритем, папули, екскориации, ексудации и сквами. Това състояние понякога се съпровожда със сърбеж. Създава се и предпоставка за развитие на и на вторични инфекции.

⁃Хиперпигментация – продължителното търкане или натиск на облекло, колани, протези и др. Могат да доведат до хиперпигментация, причинена от повишената продукция на меланин и инконтиненцията на пигмент. Тези промени са по-характерни при пациенти с наднормено тегло в интертригинозните зони.

⁃Black heel – Повтарящи се механични травми на стъпалата по време на активна спортна дейност и ходене могат да доведат до хеморагия в stratum corneum, което е причина за появата на петехиални обриви. Важно е това състояние да се разграничи от новопоявил се меланом на стъпалото.

⁃Декубитални рани – Те са резултат от продължителния натиск на даден участък от кожата, който води до некроза, която може да достигне до различна дълбочина. Декубиталните рани се срещат често при пациенти, които са на легло дълго време и са обездвижени.  За предотвратяването им е важно честото обръщане на пациентите в леглото, хигиената и всекидневният преглед на кожата.