Биполярна коагулация

             Биполярната коагулация са незаменими опции за бързо и ефикасно премахване на хемангиоми и и кръвоспиране при извършването на дерматохирургични интервенции.

За процедурата:

              Принципът на действие се изразява в подаване на електрическо напрежение от едната към другата челюст, което води до коагулация на тъканта между тях. Съпровожда се  с постоянно отчитане на съпротивлението от коагулираната тъкан между двете челюсти..

             При обработката на хемангиомите пациентът усеща леко до умерено парене. Някои по-големи лезии налагат ползване на местна упойка, която може да се употреби и по желание на болния.

Възстановяване:

Понякога след биполярната коагулация е възможна поява на малки белези, които впоследствие изчезват.

Резултати: 

            Обработените хемангиоми се премахват в момента, с последваща незначителна ранева повърхност, която епителизира за няколко дни.