Електрокоагулация на кожни образувания

Чрез електрокоагулация се премахват следните образувания:

  • Фиброми, особено тези по врата и в аксилите;
  • Вирусни брадавици;
  • Затворени комедони;
  • Милиуми и обемни мастни жлези;
  • Кондиломи;
  • Соларни кератози;
  • Кератоакантоми;
  • Себорейни веруки;
  • Базалиоми  и др.

За процедурата:

             Електрокоагулацията се извършва посредством диатермичен ток със специална апаратура, при която  има активен електрод във вид  на сфера, игла или  скалпел. Поради концентрацията на електрическата енергия върху малка площ се развива висока температура, която предизвиква коагулация и некроза на съответната тъкан. При обработката на изброените патологични образувания пациента усеща леко до умерено парене. Някои по-големи лезии налагат ползване на местна упойка, която може да се употреби и по желание на болния.
              

Възстановяване:

Понякога след електрокоагулация е възможна поява на малки белези, които впоследствие изчезват.
              

Резултати: 

             Обработените кожни образувания се премахват в момента, с последваща незначителна ранева повърхност, която епителизира за няколко дни.